Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Engen, H. van, E. Anssems, M. Maas, N.J.M. van Eekeren, P. Römkens, P. de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit: Kansen en risico’s voor ontwikkeling en groene groei? Bodem. 6:32-34.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 110 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit: Kansen en risico’s voor ontwikkeling en groene groei?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Stadslandbouw wordt vaak genoemd als kansrijke invulling voor tijdelijk braakliggende stedelijke terreinen. Maar is het wel zo logisch om gewassen te verbouwen op de veelal verontreinigde stedelijke bodem? Welke kansen en risico’s zijn er? Het ‘Grondlegger’-model dat in dit artikel wordt besproken biedt wellicht uitkomst.


Trefwoorden in Nederlands: stadslandbouw, circulaire economie, natuurontwikkeling, bodemkwaliteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Urban agriculture and urban soil quality: Opportunities and risks for development and green growth

Abstract / summary in English:

Urban agriculture is often mentioned as a promising use for temporarily vacant urban land such as abandoned lots and derelict building sites. However, it may not always be a good idea to grow crops on unused urban land, because urban soils are often polluted. What are the opportunities, and what are the risks of urban agriculture? This article presents a process model for evaluating the suitability of urban sites for urban agriculture and nature development.


Keywords in English: urban agriculture, circular economy, nature development, soil quality
Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit