Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, B. Philipsen. 2014. Bodemkwaliteit en graslandproductie. V-Focus. , p. 20-22.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bodemkwaliteit en graslandproductie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwerk Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, veehouderij, grasproductie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Soil quality and grassland production

Abstract / summary in English:

To gain a better understanding of the effect of soil quality and soil management on grassland production, dairy farmers in the Dutch peat meadow areas developed a checklist for assessing soil quality and also tested various measures for improving soil quality. This project was conducted by members of the Dutch farmers' network Good soil management for better farming on peat soils, in collaboration with VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research and the Louis Bolk Institute.


Keywords in English: soil quality, dairy farming, grassland production
Bodemkwaliteit en graslandproductie