Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Engen, H. van, E. Anssems, M. Maas, N.J.M. van Eekeren, P. Römkens, P. de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit. Journaal Bodem. 2014(1):3-5.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Wat weten we eigenlijk over de bodemkwaliteit in de stedelijke omgeving? Als we de stedelijke bodem ook willen gebruiken voor (tijdelijke) groene inrichting en mogelijk zelfs agrarische exploitatie, moeten we weten wat de kwaliteit is en wat we ermee kunnen. Wat is de echte relatie tussen stedelijke bodemgesteldheid, verontreiniging en de kansen voor agrarisch beheer, stadslandbouw of natuurontwikkeling? In dit artikel worden de hoofdlijnen toegelicht, met als doel koudwatervrees voor agrarisch beheer in de stad of stadslandbouw weg te nemen. We presenteren een procesmodel (‘Grondlegger’- sessie), waarin we al in een vroeg stadium van planvorming een breed pallet aan expertise bijeenbrengen, om in een ‘snelkookpan’-sessie helderheid te verschaffen over de potentie en de aanpak van toekomstige stadslandbouwprojecten.


Trefwoorden in Nederlands: stadslandbouw
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Urban agriculture and urban soil quality

Abstract / summary in English:

How much do we really know about soil quality in urban environments? To develop urban green space, and particularly to grow food in cities, we need better insight into the quality (and pollution) of urban soils and their potential for urban agriculture and green space development. In this article we explore the main issues, with the aim to remove any doubts about the possibilities of urban agriculture. We also present a process model, in which at an early planning stage a wide range of expertise is brought together, to provide insight into the opportunities for urban agriculture and how to set up projects.


Keywords in English: urban agriculture
Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit