Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Nuijten, E., U. Prins. 2014. Eindrapportage 2012-2014 Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid. Rapport 2014-031 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,69 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Eindrapportage 2012-2014 Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid had als doel een beter inzicht te krijgen in de teeltmethoden en raskeuze om eenzijdige veronkruiding in graan op natuurgronden goed te kunnen tegengaan, waarbij zeldzame akkerkruiden wel de ruimte wordt geboden. Voorwaarde daarbij is goede graanproducten te produceren die economisch een meerwaarde geven. Op basis van de ervaringen over de periode 2012-2014 is een best practice samengesteld voor de teelt van graan op natuurakkers met een goede samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders als uitgangspunt.

 


Trefwoorden in Nederlands: natuurgrond, graan, onkruid, natuurbeheer, tarwe, regionale producten, biologisch
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Final report 2012-2014. Farmers' network for "Weed management in organic cereal crops grown in conservation areas"

Abstract / summary in English:

The objective of the farmers' network for "Weed management in organic cereal crops grown in conservation areas" was to increase insight into the effects of cultivation methods and variety choice on weed pressure in organic cereal crops grown in conservation areas. In particular, the aim was to reduce the dominance of common weeds while allowing some room for traditional arable weeds such as cornflower and poppy. The bottom-line is to produce a good quality cereal crop, with the added economic value of being a locally grown product. Based on experiences gained during 2012-2014 the farmers' network has developed a 'best practice', which starts from a close collaboration between farmers and conservation managers.


Keywords in English: conservation land, cereal production, weeds, nature conservation, wheat, regional products, organic
Eindrapportage 2012-2014 Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid