Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, G. Smeulders, B. Carpay, H. Bergsma. 2014. Kali uit gesteentemeel voor grasklaver? V-focus. juni 2014, p. 38-39.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op verschillende ex-landbouwgronden op zandgrond, die bestemd zijn voor natuur, wordt de  fosfaattoestand uitgemijnd met een maaimanagement van grasklaver en kalibemesting. Normaliter worden hiervoor ‘gangbare’ kalimeststoffen gebruikt, maar de vraag rees of hier ook kalihoudende gesteentemelen voor gebruikt kunnen worden. Resultaten van een tweejarige proef hierover worden besproken.


Trefwoorden in Nederlands: forfaat, uitmijnen, maaimanagement, kalimeststoffen, kalihoudende gesteentemelen, kaliumgehalte
Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?