Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., F. Lenssinck, I. Hoving, J. van den Akker, J. Bloem, N.J.M. van Eekeren. 2014. Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden. V-focus. , p. 27-29.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,54 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de  veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden tijdens droge perioden minder diep zakken. Resultaten van het effect van onderwaterdrainage op bodemkwaliteit worden besproken.


Trefwoorden in Nederlands: Veenweidegebieden, slootwater- en grondwaterpeilen, onderwaterdrains, veenoxidatie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Effect of submerged drainage on soil quality of peat meadows

Abstract / summary in English:

In the peat meadow areas of the Netherlands, peat oxidation is leading to soil subsidence and greenhouse gas emission. This process is stimulated by aerobic soil conditions, which occur when groundwater and ditch water levels are low, particularly in summer. The use of 'submerged drains' [tile drains installed at a depth lower than the water level in the ditches] may help to slow soil subsidence in peat meadow soils. These special drains improve infiltration of water from the ditches into the peat soils and, thus, limit groundwater level decrease during dry periods. This paper discusses the effect of submerged drains on soil quality.


Keywords in English: Peat meadow areas, ditch water level, groundwater level, submerged drains, peat oxidation
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden