Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Schipper, M., N.J.M. van Eekeren. 2014. Welk grasmengsel kiezen? V-focus. april 2014, p. 38-39.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Welk grasmengsel kiezen?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de themagroep ‘Vitale bodem en gewas’ van de kringloopboeren in Midden-Delfland werken melkvee- houders aan de optimalisatie van de benutting van mest en bodem richting gewasproductie. Een van de onderwerpen waar de veehouders aan werken is de grasmengselkeuze. Welk mengsel te kiezen uit het brede aanbod?


Trefwoorden in Nederlands: gewasproductie, bodem, gewas, mest, grasmengels, kringloopboeren
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Choosing the right grass mix.

Abstract / summary in English:

"Kringloopboeren" are farmers who manage their farms based on the ecological principle of recycling. In Midden-Delfland (province of South-Holland) they run a theme group, 'Vital soil and crop', in which dairy farmers are working on optimising soil management and manure application for crop production. One of the subjects they are working on is grass mix choice. How to choose the right grass mix from the many different options?


Keywords in English: crop production, soil, crop, manure, grass mixes, ecological farmers
Welk grasmengsel kiezen?