Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., U. Prins, H.A. van Schooten. 2014. Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven. V-focus. april 2014, p. 16-18.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Strokenteelt van maïs is onderzocht op zand, klei en veengronden en geeft vergelijkbare opbrengsten als traditioneel. Aandacht voor ontwatering en bodemstructuur is noodzakelijk. Belangrijkste voordelen zijn: behoud organische stof en bodemleven (alle gronden); mogelijkheid voor 1e snede gras en sterk verbeterde draagkracht bij oogst (klei en veen); verminderde bodemdaling (veen). Meerwaarde is het grootst bij rotatie met grasland.


Trefwoorden in Nederlands: Strokenteelt, strokenfrees, mais, organische stof, bodemleven, bodemstructuur
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Strip-till in maize: more organic matter and better soil life

Abstract / summary in English:

Strip till in maize is researched on different soil types: sand, clay and peat and gave comparable yields to conventional tilling. Attention to drainage and soil structure is necessary. Key benefits are: preserving organic matter and soil biota (all soils); opportunity for 1st cut grass and greatly improved load bearing capacity at harvest (clay and peat); reduced subsidence (peat). Added value is greatest in rotation with pasture.


Keywords in English: Strip till, maize, organic matter, soil biota, soil structure
Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven