Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru. 2014. Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais. V-focus. Februari 2014, p. 16-17.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Droogtegevoelige grond aangepakt door Bufferboeren

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bufferboeren testen agrarische ondernemers samen met waterbeheerders maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Een van de deelnemende veehouders was geïnteresseerd in het telen van sorghum als alternatief voor snijmais. Dit leidde tot contact met een veredelaar van sorghum in Nederland. Zijn zuivere lijnen zijn afgelopen jaar vergeleken met commercieel beschikbare sorghumrassen in Europa.


Trefwoorden in Nederlands: sorhum, droogtegevoeligheid, raskeuze
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Sorghum drought tolerant alternative to silage maize

Abstract / summary in English:

In the project 'Bufferboeren' agricultural entrepreneurs together with water managers test solutions to drought-prone soils. One of the participating livestock farmers was interested in growing sorghum as an alternative to silage maize. This led to contacting a breeder of sorghum in The Netherlands. This past year his pure lines have have been compared to commercially available sorghum varieties in Europe.


Keywords in English: sorghum, drought sensitivity, choice of variety
Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais