Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Faber, J.H., M. van Dijk, I. Verbeek, N.J.M. van Eekeren, H. Wösten. 2013. 'Kijk eens wat vaker onder de graszode'. Land+Water. November 2013, p. 2-3.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Kijk eens wat vaker onder de graszode

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.landenwater.nl

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: 'Kijk eens wat vaker onder de graszode'

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? Deze vragen van provincie Utrecht en Waterschap Vallei &Veluwe waren aanleiding voor het SKB-project ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’.


Trefwoorden in Nederlands: waterbeheer, duurzaam bodembeheer, beworteling, organische stof
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: 'Look more often under the sod'

Abstract / summary in English:

Can soil cope with the negative impacts of climate change? What is the impact of sustainable soil management on the moisture in the soil? How can the performance of the soil be optimized to anticipate on dry or wet periods? These questions of Province Utrecht and Water Board Vallei & Veluwe prompted the SKB project 'Look more often under the sod'.


Keywords in English: Water management, sustainable soil, rooting, organic matter
'Kijk eens wat vaker onder de graszode'