Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren. 2013. Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand. V-focus. december 2013, p. 30-31.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 440 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Melkveehouder Jan Ketelaars uit Heeswijk-Dinther (NB) heeft afgelopen zomer water geïnfiltreerd in zijn drainagesysteem op een gedeelte van zijn land. Vanuit het project Bufferboeren zijn metingen gedaan aan de grondwaterstand.


Trefwoorden in Nederlands: grondwater, grondwaterstand, drainage, beworteling
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Infiltration water via a drainage system has significant effect on groundwater level

Abstract / summary in English:

Dairy farmer Jan Ketelaars of Heeswijk-Dinther led water infiltrate though his drainage system on a part of his land over the course of last summer. The project ‘Bufferboeren’ performed measurements on the groundwater level.


Keywords in English: Groundwater, groundwater level, drainage, rooting
Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand