Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, H. Kloen, W. Dijkman, B. Philipsen, H. de Boer. 2013. Een betere benutting met huidige gebruiksnormen. V-focus. April 2013, p. 32-33.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 290 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Een betere benutting met huidige gebruiksnormen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door de strengere bemestingsgebruiksnormen wordt bodemkwaliteit nog belangrijker. Voor een melkveehouder is een eerste stap zich bewust te worden van de variatie in grasproductie op zijn percelen en de mogelijkheden om dit door middel van indicatoren te kunnen inschatten.  Enkele voorspellers voor het stikstof leverend vermogen van zand en veengronden worden besproken.


Trefwoorden in Nederlands: bemesting, bodem, bodemkwaliteit, bodemkwaliteitsparameters, bodemindicatoren, stikstof, N-leverend vermogen, NVL, N-opbrengst, N-respons, organische stof, calcium-magnesiumverhouding
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Improved utilisation within current legal application limits

Abstract / summary in English:

The increasing limitations on fertilizer use make soil quality even more important. First, a dairy farmer has to be aware of the variation in grass production on different sites, and be aware on the indicators to monitor this variation.  A few predictors for the nitrogen delivering capacity of sandy soils and peat soils are discussed.


Keywords in English: fertilisation, soil, soil quality, soil quality indicators, nitrogen, nitrogen delivering capacity, nitrogen yield, nitrogen response, soil organic matter, calcium magnesium proportion,
Een betere benutting met huidige gebruiksnormen