Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Rietberg, P.I., B. Luske, A. Visser, P. Kuikman. 2013. Handleiding goed koolstofbeheer. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.

Aantal pagina's: 29

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Credits for Carbon Care

Klik hier voor de versie uit 2018.

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Handleiding goed koolstofbeheer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze handleiding staan maatregelen beschreven die akkerbouwers en veehouders kunnen nemen om het koolstofgehalte van hun grond op peil te houden. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van goed beheer van bodemorganischestof.


Trefwoorden in Nederlands: organische stof, koolstof, klimaatverandering, bodem, ecosysteemdienst
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Measures for good management of soil carbon

Abstract / summary in English:

In this manual, measures are described that can be taken by arable and dairy farmers in order to manage soil carbon stocks well. In addition, reasons for good agricultural management of organic matter are outlined.


Keywords in English: carbon care, organic matter, management, climate, soil, ecosystem services
Handleiding goed koolstofbeheer