Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M., B. Luske, D. Dirks, B. Wiekema. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bloeiend Bedrijf

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
Inhoud:
- Terugkijk op het veldseizoen van 2012
- Bladluisonderdrukking voordat de akkerranden bloeien
- Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING
- In beeld: Bladluizen op aardappel
- Uitgelicht: ANV Drenthe


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Flourishing Farm #5

Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.
Contents:
- Recalling growing seasoin 2012
- Aphid suppression before the actual flowering of field edges
- Farmer's Network "Bee & Pollination"
- Visualized: aphids in potatoes
- Focus: Agrarian nature association - province of Drenthe
 


Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5