Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Verwer, F., N.J.M. van Eekeren. 2012. Bufferboeren: werken aan maatregelen voor een droogtolerante landbouw. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 6 p.

Aantal pagina's: 6

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Droogtegevoelige grond aangepakt door Bufferboeren

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bufferboeren: werken aan maatregelen voor een droogtolerante landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Bufferboeren (2011-2014) werken 24 agrarische ondernemers samen met waterbeheerders aan het testen van maatregelen voor droogtegevoelige gronden. Het doel is de effecten van die verdroging zo veel mogelijk te beperken.
In deze brochure wordt kort aangestipt: meer organische stof, diepere beworteling, gewaskeuze en hydrologische maatregelen.


Trefwoorden in Nederlands: resilience, waterbeschikbaarheid, zandgrond, bufferboeren
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: The "Bufferboeren" project: Taking measures for a drought resiliant agriculture

Abstract / summary in English:

In this project (2011-2014), 24 farmers test measures for drought sensitive soils. Goal is to find practical measures reducing the effects of drought in the context of Dutch sandy soils.
In this brochure the following topics are discussed: soil organic matter, root development, crop choice, hydrological measures.


Keywords in English: resilience, water availability, sandy soils
Bufferboeren: werken aan maatregelen voor een droogtolerante landbouw