Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Boer, H. de, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2012. Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass. Rapport Report 649. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad. 21 p.

Aantal pagina's: 21

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 370 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Engels

Title in English: Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass

Abstract / summary in English:

The effects of delayed N re-application after grass harvest on yield, N uptake and root biomass were investigated in a field experiment. Based on the results of this experiment (one year), it can be concluded that Dutch dairy farmers can delay the (re-)application of N fertilizer on grassland with a week, without experiencing negative impacts on dry matter yield or N uptake (≈ protein yield). A delay of 12 days  can have a negative impact on dry matter yield.


Keywords in English: Delayed N application, grassland, yield, N uptake, root biomass
 

Tweede taal van het document: Nederlands
Status Nederlands: Document bevat samenvatting

Titel in Nederlands: Uitstel van N-bemesting na grasoogst: effecten op opbrengst, N-opname en wortelmassa

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De effecten van uitstel van de N-bemesting na de oogst van grasland werden in 2011 onderzocht in een veldexperiment. Gebaseerd op deze resultaten kan geconcludeerd worden dat Nederlandse melkveehouders de N-bemesting van een volgende snede gras met een week kunnen uitstellen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de drogestofopbrengst en N-opname (≈ eiwitopbrengst). Uitstel tot 12 dagen kan een negatief effect hebben op de drogestofopbrengst.


Trefwoorden in Nederlands: Uitstel N-bemesting, grasland, opbrengst, stikstofopname, wortelmassa
Delayed N re-application after grass harvest: effects on yield, N uptake and root biomass