Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Leendertse, P., W.J.M. Cuijpers, L. Janmaat, N.J.M. van Eekeren, A. Lommen, A. Guldemond, J.G. Bokhorst, H. Kloen, B. Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Soort document: Nieuwsbrief

Onderdeel van: Bodemacademie

Gerelateerde webpagina of webdocument: us4.campaign-archive2.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=8ec62eec18&e=4e7f63a159

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Ing. Leen Janmaat


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #15

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Bleker, Brabantbreed en bodemschimmels
- Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem
- Brabantse agrariërs gaan verdroging tegen
- Praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengrasland
- Uitgelicht: Promotie rond geschiedenis beleid milieuvriendelijke landbouw
- Alles over duurzaam bodembeheer in veenweiden
- Groenbemesters in de strijd tegen aaltjes
- Biomassa inzetten voor energiewinning of voor bodemvruchtbaarheid?


 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #15

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.

 


Nieuwsbrief Bodemacademie #15