Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bokhorst, J.G., P. Belder, M. Zanen, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, S. Bernaerts, K. Froma, J. van Vliet, C. ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Aantal pagina's: 6

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bodemacademie

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Ir. G.J.H.M. van der Burgt;
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Verandering bodemleven bij nkg
- Nkg bij Bufferboeren
- Fotoverslag Dollard
- Praktijknetwerk nkg
- Velddemo stoppelbewerking
- Nkg in de Hoekse Waard
- Tilman-org
 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie, niet-kerende grondbewerking, ploegloos
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #13: Special non-inverting tillage

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking