Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, H. Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #11. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Aantal pagina's: 5

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 3,5 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bodemacademie

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Ir. G.J.H.M. van der Burgt


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #11

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Grasstroken in boomteelt, meer dan alleen groen
- Geen perspectieven voor Olivijn als klimaatredder
- Schoffelen nieuwe stijl spaart bodemleven en het gewas
- Biochar: een schijnoplossing?
- EHEC en VTEC: overweeg stopzetten toepassing dierlijke mest aan rauw gegeten groenten
- Bloeiend bedrijf: 300 akkerbouwers werken samen aan nuttige akkerranden
 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Newsletter Soil Academy #11

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #11