Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wagenaar, J., N.J.M. van Eekeren. 2012. Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag. V-focus. Augustus 2012, p. 32-33.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische geitenhouderij worden antibiotica alleen curatief ingezet; dit gebruik wil de sector verder reduceren. Veehouder en dierenarts spelen daarin een belangrijke rol. Om te kunnen werken aan het terugdringen van het antibioticagebruik, moeten veehouders proactief aan de slag. Een eerste stap is een helder overzicht creëren van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. Biologische geitenhouders in het Bedrijfsnetwerk biologische geiten- en schapenzuivel gingen hiermee aan de slag.


Trefwoorden in Nederlands: geiten, antibiotica, diergezondheid
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Antibiotics use low with organic goats

Abstract / summary in English:

Currently, antibiotics are only used for curative care in organic goat keeping. The use is low but the sector wants to reduce this use. Goat farmers and veterinarians are important in this process.


Keywords in English: goats, antibiotics, animal health
Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag