Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2012. Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen. V-focus. Juni 2012, p. 29-31.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 200 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Engels raaigras combineert een hoge productie met een hoge verteerbaarheid en is zowel geschikt voor begrazing als voor maaien. Mengsels met Kropaar en Rietzwenkgras zijn minstens zo geschikt als percelen alleen gemaaid worden of als de koeien wat meer structuur in het rantsoen kunnen gebruiken. Vooral op droogtegevoelige gronden hebben deze mengsels een zeer hoge opbrengst en ze passen goed naast rode klaver.


Trefwoorden in Nederlands: Mengsels, gras, kropaar, rietzwenkgras, biodiversiteit, rode klaver
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Mixtures with cocksfoot and tall fescue interesting for grasslands that are only mown

Abstract / summary in English:

Perennial ryegrass is the most commonly used grass. Mixtures with cocksfoot and tall fescue are more productive when grassland is only used for mowing, particularly in dry situations.


Keywords in English: Biodiversity, mixtures, red clover, cocksfoot, tall fescue
Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen