Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U., A. Steenbruggen. 2012. Nederlands landschap kan nog veel mooier. Trouw. 15 mei 2012, p. 23.


Soort document: Krantenartikel

Download full text pdf, 13 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nederlands landschap kan nog veel mooier

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Integratie van natuurbeheer en landbouw kan voor alle betrokken partijen voordelen opleveren. De boer helpt de natuurbeheerder om het beheer kosteneffectiever te maken en de natuurbeheerder helpt de boer over het in stand houden van een nog bio-diverser landschap.


Trefwoorden in Nederlands: natuurbeheer, biologische landbouw, maaisel, strooisel, natuurakkers, regionale producten
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Dutch landscape can become even nicer

Abstract / summary in English:

Integration of nature conservation and agriculture can be benifical for all involved stakeholders. The farmers helps the nature conservation organisations to reduce the prices for maintenance, and the nature conservationist helps the farmer maintaining a even more biodiverse landscape.


Keywords in English: nature conservation, grass cuttings, litter
Nederlands landschap kan nog veel mooier