Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, W. Govaerts. 2011. Biokennisbericht #12: Geiten en schapen: Thema: Verhogen vetgehalte geitenmelk. Biokennis.


Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 0,63 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #12: Geiten en schapen: Thema: Verhogen vetgehalte geitenmelk

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische geitenmelk wordt voor het grootste deel (90%) omgezet in kaas en geëxporteerd. Het eiwit- en vetgehalte van geitenmelk bepaalt in belangrijke mate de kaas-opbrengst en daarmee de melkprijs. Omdat deze gehalten fluctueren kan tussen 7,5 en 11 liter geitenmelk nodig zijn om 1 kg kaas te maken. Ook geeft een lager vetgehalte een meer brokkelige kaas, vooral bij zachte kazen. Biologische geitenhouders willen daarom graag meer mogelijkheden om de gehalten in melk te sturen. In dit BioKennisbericht informatie over de factoren die het vetgehalte bepalen en tips voor geitenhouders.


Trefwoorden in Nederlands: geitenmelk,vetgehalte, melkproductie, vetzuren, rantsoen, koolhydratenvertering
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Bioknowledge report #12: Goats and sheep. Theme: Increasing goat milk fat content

Abstract / summary in English:

Organic goat milk is mainly (90%) used for cheese and export. The protein and fat content of goat milk is an important determinant of cheese yield, and therefore of the milk price. As these contents may vary, between 7.5 and 11 litres of goat milk are needed to produce 1 kg of cheese. A lower fat content also results in a more crumbly cheese, particularly when making soft cheeses. Therefore, organic goat farmers would like to have more possibilities to influence the fat content of goat milk. This BioKnowledge Report provides insight into the factors that determine goat milk fat content, and includes various useful tips for goat farmers.


Keywords in English: Goat milk, fat content, milk production, fatty acids, feed rations, carbohydrate digestion
Biokennisbericht #12: Geiten en schapen