Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van. 2011. Biokennisbericht #14: Geiten en schapen: Thema: Weidegang van geiten. Biokennis.


Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 0,76 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Biokennisbericht #14: Geiten en schapen: Thema: Weidegang van geiten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Helaas levert weidegang bij geiten een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten.


Trefwoorden in Nederlands: geiten, maagdarmwormen, huiskavel, grasopname, inschaarhoogte, beweidingssysteem, smakelijkheid, productiegroepen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Grazing of goats

Abstract / summary in English:

Unfortunately, grazing goats may run into a number of problems, such as: the risk of intestinal worm infestation, lack of space close by, uptake and utilization of fresh grass, labor and grazing in production groups. In recent years, project "BIOGEIT"  investigated this problems.


Keywords in English: goats, intestinal worm infestation, grass uptake, palatability, grazing system, production groups
Biokennisbericht #14: Geiten en schapen