Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, F. Verwer, M. Verkerk, E. Broers. 2012. Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders gezamenlijk aan de slag. H2O. 4 - 2012, p. 8-9.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 100 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Droogtegevoelige grond aangepakt door Bufferboeren

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders gezamenlijk aan de slag

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het mogelijk dalen van de grondwaterstand door intensivering van de drinkwaterwinning heeft agrariërs en Brabant Water bij elkaar gebracht in het project Bufferboeren. Het project is een zoektocht naar praktische maatregelen om de effecten van verdroging zoveel mogelijk te reduceren.


Trefwoorden in Nederlands: hydrologische maatregelen , verdroging, waterhuishouding, waterbeheer, waterbeschikbaarheid, organische stof, beworteling, droogtegevoeligheid, drinkwaterwinning, kennisverspreiding, kennisontwikkeling
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Farmers and watermanagers are joining forces

Abstract / summary in English:

Farmers and the water company 'Brabant Water' are brought toghether in a project because of  risk on a lower groundwatertable as result of drinking water extraction.  Goal is to find practical measures reducing the effects of scorching in the context of Dutch sandy soils.


Keywords in English: resilience, hydrological measures, scorching, water management, water availability, organic matter, root development, drinking water extraction, knowledge distribution, knowledge development
Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders  gezamenlijk aan de slag