Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Burgt, G.J.H.M. van der. 2011. Onkruid beheren: Inlevend waarnemen als inspiratie. Rapport 2011-033 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 47 p.

Aantal pagina's: 47

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,93 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Onkruid beheren: Inlevend waarnemen als inspiratie

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onkruid wordt meestal als lastig en als een probleem ervaren. Direct bestrijden is dan een logisch antwoord. In dit rapport wordt verslag gedaan van een andere benaderingswijze. Door de methodiek van het inlevend waarnemen toe te passen zijn begrippen ontwikkeld van perzikkruid, hanepoot, knopkruid en akkermelkdistel die de boeren kunnen inspireren om op een anders dan gebruikelijke manier naar onkruid te kijken en tot handelen te komen. Voor drie deelnemende boeren wordt het proces beschreven van begripsvorming tot concreet handelen.


Trefwoorden in Nederlands: Onkruid, inlevend waarnemen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Managing weeds: Empathetic observation for inspiration

Abstract / summary in English:

Weeds are often experienced as a problem. Direct control is a logical answer. This report shows another approach. Applying the methodology of the empathetic observation develops concepts of redshank, scrawl, button grass and milk thistle. Those concepts can inspire in a different way to look to weeds and to act. The process to understanding and concrete action is described for three participating farmers.


Keywords in English: weed, weeds, empathetic observation
Onkruid beheren: Inlevend waarnemen als inspiratie