Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M., B. Luske, L. Janmaat. 2014. Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

Aantal pagina's: 32

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 7,1 MB; opent in nieuw venster

DIt is de tweede, herziene druk.

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.bloeiendbedrijf.nl

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat;
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit boekje is een uitgave van Bloeiend Bedrijf, een samenwerkingsverband van agrarische ondernemers en agrarische natuurverenigingen in heel Nederland. Samen werken zij aan bloeiende akkerranden die nuttige biodiversiteit stimuleren. Door meer op die nuttige natuur te vertrouwen, kan langs zulke akkerranden het gebruik van chemische middelen teruggebracht worden. Nuttige natuur zit overal, en nergens zo duidelijk als in de landbouw.
De foto's in dit boekje zijn dan ook grotendeels genomen in en langs de bloeiende akkerranden die in het kader van Bloeiend Bedrijf zijn aangelegd.


Trefwoorden in Nederlands: akkerranden, biodiversiteit, bladluizen, zweefvliegen, onkruid
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Field nature: recognize and stimulate useful nature

Abstract / summary in English:

This booklet is published by FloweringFarm (Bloeiend Bedrijf), a partnership of farmers and agrarian nature conservation organizations in the Netherlands. Together they work on flowering field margins to encourage useful biodiversity. By relying more on usefull nature, the use chemicals can be reduced. Helpful nature is everywhere, and nowhere more apparent than in agriculture. The photographs in this book are largely taken in and around the flowering field margins in the context of FloweringFarm.


Keywords in English: field margins, biodiversity, aphids, hover flies, flower flies, syrphid flies, weeds
Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur