Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U., M.M. Bos. 2011. Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant. Ekoland. 9-2011, p. 16-17.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 470 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders is goed voor de continuïteit van het natuurbeheer, maar ook voor de levensvatbaarheid van boerenbedrijven met affiniteit voor natuur. Bovendien kan het nog kostenbesparend werken ook.


Trefwoorden in Nederlands: samenwerking, verschraling, veldcompostering, biodiversiteit, beheerskosten
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Farming in a natural way - farmers and nature conservationalists work together in North Brabant

Abstract / summary in English:

Cooperation between farmers and conservationists is good for the continuity of nature, but also the viability of farms with an affinity for nature. Furthermore, it can also cut costs.


Keywords in English: cooperation, impoverishment, field composting, biodiversity, management costs
Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant