Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U., M.M. Bos, D. Heerkens, P. Rombouts. 2011. Natuurlijk Boeren: Best practices op Brabantse natuurgronden. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 36 p.

Aantal pagina's: 36

Soort document: Brochure (klein)

Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van:

Hoge resolutie print versie van dit document (pdf, 6 MB)

Gerelateerde webpagina of webdocument: www.natuurlijkboeren.org

Bestel prijs: €0; bestelnr:2011-031 LbD; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Natuurlijk Boeren: Best practices op Brabantse natuurgronden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project Natuurlijk Boeren (2010-2012) heeft tot doel landbouw en natuur te verenigen en de samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders te versterken.
In deze brochure wordt deze samenwerking beschreven en worden de verschillende belevings werelden van de boeren en van de beheerders inzichtelijk gemaakt.  Daarnaast worden diverse begrippen en plantensoorten besproken en worden practische tips gegeven voor het beheer van natuur-landbouwgronden.


Trefwoorden in Nederlands: weidevogelgrasland, kruidenrijk, faunarijk, bloemrijk, flora, grasland, natuurgrasland, verschraling, beheersgras, schraallanden, heidelanden, rietlanden, natuurcompost, strooisel, maaisel
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Natural farming: best practices on sandy soils in Dutch North Brabant

Abstract / summary in English:

Natural Farming Project (2010-2012) aims to unite nature and agriculture and to improve cooperation between farmers and conservationists.
This brochure describes the cooperation and the different world views of farmers and nature conservationists. In addition, various nature related concepts and plant species are discussed as well as practical tips for managing nature agricultural land.


Keywords in English: meadow grass, herbs, flora, fauna, grassland, natural land, impoverishment, grass management, heath lands, wilderness, natural compost, litter, grass cuttings
Natuurlijk Boeren: Best practices op Brabantse natuurgronden