Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U. 2010. Toetsen lupine lijnen. bioKennis bericht Uitgangsmateriaal en veredeling. Augustus 2010, p. 4.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 60 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Toetsen lupine lijnen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Korte beschrijving van onderzoek naar de teelt van lupine als sojavervanger op kalkrijke gronden.


Trefwoorden in Nederlands: lupineteelt, kalkrijke grond
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Testing of lupine lines

Abstract / summary in English:

Short description of research on the cultivation of lupine as soy substitute on calcium rich soils.


Keywords in English: cultivation of lupine, calcium rich soil