Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, W. Govaerts. 2011. Kostprijs geitenmelk beter onder controle. Ekoland. 3-2011, p. 26-27.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kostprijs geitenmelk beter onder controle

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Biogeit is vanaf 2004 de kostprijs van biologische geitenmelk berekend. De resultaten stemmen hoopvol: de kloof tussen melkprijs en kostprijs is de laatste jaren jaren kleiner geworden dankzij verlaging van de kostprijs. Maar zowel aan de kostprijs als aan de melkprijs is er nog werk aan de winkel.


Trefwoorden in Nederlands: geitenhouderij, melkprijs, productiekosten
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Better grip on production costs organic goat milk

Abstract / summary in English:

In the Organic Goat ('Biogeit') project the production cost of organic goat milk is calculated annually since 2004 . The results are promising: the negative gap between the production costs and market price of milk has decreased in recent years, thanks to cost reduction. But in relation to both the costs and the price,  work is still to be done.


Keywords in English: goat keeping, milk price, production costs
Kostprijs geitenmelk beter onder controle