Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, J. Visscher, H. Schilder. 2011. Grote variëteit in Engelse raaigrassen. V-focus. Februari 2011, p. 22-23.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Grote variëteit in Engelse raaigrassen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Aangescherpte bemestingsnormen en veranderende klimaatomstandigheden maken de beworteling van gras nog belangrijker om de beschikbare mineralen en het water beter te benutten. In het Kaderrichtlijn Water-project 'Dieper wortelen, beter benutten, minder verliezen' wordt het effect van graslandmanagement op bewortelingsparameters van grasland onderzocht. Een van de onderzochte managementaspecten zijn de raseffecten binnen Engels raaigras.


Trefwoorden in Nederlands: beworteling, gras, raaigras
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Differences in rooting parameters of perennial ryegrass cultivars

Abstract / summary in English:

Legislations on the use of fertilizers and climatic changes make roots of grass even more important for the utilization of the available minerals and water. In the project "Deeper roots, better utilization, less losses", the effect of grassland management on grassland rooting parameters is studied. One of the investigated management aspects is the difference in rooting intensity and depth of different perennial ryegrass cultivars.


Keywords in English: roots, grass, perennial ryegrass