Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren. 2010. Uitmijnen van fosfaat op natuurpercelen: kansen voor kwaliteitsruwvoer voor de biologische veehouderij. Ekoland. 12-2010, p. 16-17.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. Bart G.H. Timmermans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Uitmijnen van fosfaat op natuurpercelen: kansen voor kwaliteitsruwvoer voor de biologische veehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om het fosfaatniveau in de grond van natuurpercelen te verlagen, startte het Louis Bolk Instituut in 2002 een proef met uitmijnen van fosfaat met grasklaver en kalibemesting. De resultaten van deze proef zijn veelbelovend. Uitmijnen blijkt een aantrekkelijk alternatief voor zowel veehouder als natuurbeheerder. De tijd is rijp om dit concept in meer natuurgebieden toe te passen.


Trefwoorden in Nederlands: natuurbeheer, verschralen, uitmijnen, gras-klaver, kalibemesting, fosfaatoverschot
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Reducing soil phosphate levels in nature areas: opportunities for high quality fodder production for organic livestock farms

Abstract / summary in English:

To reduce soil phosphate levels in Dutch nature areas the Louis Bolk Institute started a field trial in 2002, testing the efficacy of grass-clover and potassium fertilizer additions for removing phosphate from the soil. The results of this trial are very promising. The method tested was found to work equally well for livestock farmers and nature managers. The time is ripe to apply this method in other nature areas.


Keywords in English: Nature conservation; reducing soil nutrient levels; soil nutrient mining; grass-clover; potassium fertilizer; phosphate surplus
Uitmijnen van fosfaat op natuurpercelen: kansen voor kwaliteitsruwvoer voor de biologische veehouderij