Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst. 2010. Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand. Rapport 2010-031LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Studie naar relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzijds en het vochtleverend en waterbergend vermogen anderzijds; opstellen van aanbevelingen voor optimalisatie van het bodem- en waterbeheer in het kader van klimaatadaptatiemaatregelen voor de Utrechtse zandgebieden, met name voor graslanden van melkveebedrijven.


Trefwoorden in Nederlands: vochtleverend vermogen, waterbergend vermogen, klimaatadaptatie, grasland, zandgrond
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Soil quality and climate adaptation on sandy grassland soils in the Dutch province of Utrecht

Abstract / summary in English:

Study on the relationship between chemical, physical and biological soil properties on one hand and the water supplying and water storage capacity on the other, as well as making recommendations for the optimization of soil and water management in the context of climate adaptation measures for the Utrecht sandy areas, especially grasslands of dairy farms.


Keywords in English: moisture-generating capacity, water capacity, climate adaptation, grassland, sandy soil
Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het  Utrechtse zand