Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Oosterveld, E.B., N.J.M. van Eekeren, H. Keidel. 2010. Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten. Rapport A&W 1507. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden. 37 p.

Aantal pagina's: 37

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,91 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een aanzet tot een bodemadviessysteem:  een hulpmiddel waarmee op een eenvoudige manier lokale bodemcondities kunnen worden gemeten en op basis waarvan kan worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om die condities te optimaliseren voor weidevogelbeheer.


Trefwoorden in Nederlands: weidevogels, weidevogelbeheer, natuurbeheer, bodemanalyse, opgroeihabitat
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: To a soil advisory system for meadowbirds reserves

Abstract / summary in English:

An attempt for a soil advisory system: a tool to measure local soil conditions in an easy way and indicate the measures to be taken to optimize the soil conditions for grassland birds.
 


Keywords in English: meadow bird management, soil analysis, habitat
Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten