Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren, E. Finke, F.W. Smeding, M.M. Bos. 2010. Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting: Handreiking voor de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

Aantal pagina's: 28

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Fosfaat uitmijnen in natuurgebieden

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. Bart G.H. Timmermans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting: Handreiking voor de praktijk

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veel Nederlandse bodems zijn rijk aan fosfaat. Dit staat de ontwikkeling van interessante natuur in de weg. Omdat fosfaat niet uitspoelingsgevoelig is, zijn andere methoden nodig om de bodem fosfaat armer te krijgen. Dit kan door het maaien en afvoeren van gras-klaver. Deze teelt vraagt wel om kalibemesting. De combinatie van gras-klaverteelt met kalibemesting is een geschikte methode voor uitmijnen. Het Louis Bolk Instituut en DLV hebben deze methode samen met melkveehouders in Noord-Brabant getest. De positieve ervaringen en resultaten van de metingen zijn gebundeld in deze brochure.


 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Reducing soil phosphorus levels in former agricultural soils, using grass-clover and potassium fertiliser: A practical guide

Abstract / summary in English:

Many Dutch soils are rich in phosphorus. This interferes with re-establishment of species-rich vegetation, particularly on former agricultural land. As phosphorus is relatively immobile, leaching rates are generally too low to reduce soil phosphorus to levels required for nature restoration. A promising method for 'mining' phosphorus from these soils is to grow grass-clover in a regime of regular mowing, removal of cuttings and potassium fertiliser additions. The Louis Bolk Institute and DLV have tested this method together with farmers in the Dutch province of Noord-Brabant. This booklet reports farmers' experiences and field measurement results.


Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting