Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bos, M.M., N.J.M. van Eekeren, B.G.H. Timmermans. 2010. Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland. Rapport 2010-003LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 43 p.

Aantal pagina's: 43

Soort document: Rapport

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. Bart G.H. Timmermans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bemestingsadviezen voor grasland met natuurdoelen zijn nog in ontwikkeling. In dit advies geven we aan de hand van de huidige kennis uit praktijk en onderzoek handreikingen voor bemesting van grasland met weidevogel- en botanische doelstellingen. Adviezen zijn geformuleerd voor percelen van Landschap Noord-Holland in de vorm van vuistregels voor een selectie van belangrijke en stuurbare abiotische bodemeigenschappen.


Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, natuurdoelen, natuurbeheer, weidevogels, dotterbloemgrasland, kemphaan, grutto
Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland