Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Burgt, G.J.H.M. van der, M.W.P. Bestman. 2008. Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 38 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Ir. G.J.H.M. van der Burgt


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project ‘Uitloop Gezond en Groen’ (2006-2008) is kennis en praktijkervaring opgedaan en uitgewisseld met betrekking tot de uitloop van legkippen. Een goed ingerichte uitloop levert een belangrijke bijdrage aan dierenwelzijn. Echter, in het algemeen geldt dat hoe extensiever (diervriendelijker) een systeem, hoe lastig het is om de invloed op het milieu te beperken. Dit geldt ook voor de uitloop, waar een puntbelasting van de bodem plaats vindt met mest en mineralen.