Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst. 2009. Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond: Een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij. Rapport LV77. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 61 p.

Aantal pagina's: 61

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond: Een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project “Zorg voor Zand” levert een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en identificatie van maatregelen om bodemkwaliteit en daarmee de grasopbrengst op zandgrond te kunnen sturen en verbeteren. Dit rapport beschrijft indicatoren en bijbehorende streefwaarden voor bodemkwaliteit. Het betreft abiotische en biotische indicatoren afzonderlijk maar ook in relatie tot elkaar. Een verdieping op wat we kunnen meten en zien/beoordelen aan bodemkwaliteit in relatie met werkelijke benutting en opbrengst; een absolute aanvulling op de kennis tot nu toe en een extra hulpmiddel in te toekomst voor veel graslandbedrijven. Doel was de meetbaarheid, de bandbreedte en de stuurbaarheid van indicatoren vast te leggen.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, zandgrond, melkveehouderij, indicatoren