Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U., G. Oomen, N.J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs: Een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem. Incl. 'Boerensamenvatting'. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

Aantal pagina's: 28

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 2,6 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €0; bestelnr:LV70; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Direct zaaien van snijmaïs: Een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem. Incl. 'Boerensamenvatting'

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure probeert een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de ervaringen die wij in de afgelopen 4 à 5 jaar hebben opgedaan op het gebied van de directe zaai van maïs. Hieronder verstaan wij het inzaaien van een gewas terwijl het grootste deel van de grond niet door een mechanisch bewerking verstoord wordt.
De verschillende redenen om aan directe zaai te beginnen worden in hoofdstuk 1 van deze brochure beschreven. Welke argumenten belangrijk zijn voor uw specifieke situatie hangt af van de grondsoort, het teeltsysteem als ook uw persoonlijke voorkeuren af. In hoofdstuk 2 wordt dan verder uitgewerkt hoe het direct zaaien uitgevoerd moet worden. Naast de te gebruiken machines wordt ook aandacht besteed aan de bemesting, de behandeling van de voorvrucht en de opbrengsten en de kosten bij directe zaai.