Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, H. de Boer, M.H. Hanegraaf. 2008. Van schraal naar rijk zand: Beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.

Aantal pagina's: 21

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Van schraal naar rijk zand: Beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting strategisch te kunnen inzetten maar ook met gerichte maatregelen de bodemkwaliteit te kunnen verbeteren.
Deze brochure geeft handvatten in het beoordelen van bodemkwaliteit en draagt maatregelen aan voor verbetering.


Van schraal naar rijk zand