Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Boer, H.C. de, N.J.M. van Eekeren, M.H. Hanegraaf. 2007. Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest: 4e rapport project Zorg voor Zand. Rapport ASG rapport 69. Aninal Science Group (wur), Wageningen. 35 p.

Aantal pagina's: 35

ISBN/ISSN: ISSN 1570-8616

Soort document: Rapport

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest: 4e rapport project Zorg voor Zand

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bemesten met vijf verschillende organische mestsoorten of kunstmest gedurende zes jaar had alleen bij bemesting met gewone drijfmest een stijgende trend in opbrengst tot gevolg. Tussen de behandelingen waren verschillen in chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit.


Trefwoorden in Nederlands: stalmest, drijfmest, kunstmest, compost, bodemkwaliteit, opbrengst