Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U., J. de Wit. 2006. Regionaliteit en grondgebondenheid in de biologische landbouw: Noodzaak of achterhaald streven? Ekoland. , p. 20-21.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Regionaliteit en grondgebondenheid in de biologische landbouw: Noodzaak of achterhaald streven?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grondgebondenheid van pluimvee- en varkensvleessector betekent dat het voedsel van de dieren uit de buurt zou moeten komen. Dit principe speelt nog steeds een belangrijke rol in de eind 2005 opnieuw vastgestelde IFOAM principes. In de Nederlandse biologische praktijk is daar niet veel van te merken. De auteurs houden een pleidooi om niet te lang meer te wachten met het instellen van een dergelijke regel.