Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van. 2002. Beter een geit in de wei dan tien in de stal: Discussiestuk voor optimalisatie bij biologische melkgeiten. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 49 p.

Aantal pagina's: 49

Soort document: Boek

Download full text pdf, 0,93 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €11.34; bestelnr:LV46; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Beter een geit in de wei dan tien in de stal: Discussiestuk voor optimalisatie bij biologische melkgeiten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Weidegang voor biologische melkgeiten is wenselijk vanuit het diereigen gedrag van de geit. Daarnaast is het belangrijk voor het imago van de sector en het onderscheidend vermogen van de gangbare geitenhouderij.
Vanuit de zuidelijke studieclub voor geitenhouders kwam de vraag hoe de begrazing van melkgeiten in termen van voeropname in de wei geoptimaliseerd kan worden. Randvoorwaarden hierbij waren een goede voerbenutting, een goede melkproductie en het voorkomen van een wormbesmetting.
Parallel aan deze vraag werd vanaf 24 augustus 2000 de weidegang van biologische melkgeiten verplicht, waardoor weidegang voor de hele sector een issue is. Dit themaboekje gaat niet in op de discussie wel of niet begrazen, maar beoordeelt de voorwaarden voor een optimale begrazing.


Beter een geit in de wei dan tien in de stal