Mobile nav

Freelancer:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Freelancer
Goaitske Iepema

ir. Goaitske Iepema

Onderzoeker Bedrijfssystemen
Sectie Dier
T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door ir. Goaitske Iepema
Artikelen in wetenschappelijke journals (2)
Proceedings etc. (7)
Brochures, boeken & rapporten (18)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (31)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Productivity and Topsoil Quality of Young and Old Permanent Grassland: An On-Farm Comparison
Iepema, G., J.G.C. Deru, J. Bloem, N.J. Hoekstra, R. de Goede, L. Brussaard, N.J.M. van Eekeren. 2020. Productivity and Topsoil Quality of Young and Old Permanent Grassland: An On-Farm Comparison. Sustainability. 12(7):2600.
DOI: 10.3390/su12072600
Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Thomassen, M., K.J. van Calker, M. Smits, G. Iepema, I. de Boer. 2008. Life cycle assessment of conventional and organic milk production in the Netherlands. Agricultural Systems. 96(1-3):95-107.
DOI: 10.1016/j.agsy.2007.06.001
Meer info

Proceedings etc.


Rooting of permanent grassland in relation to build-up of soil organic matter for climate mitigation
Iepema, G., J.G.C. Deru, N.J. Hoekstra, N.J.M. van Eekeren. 2016. Rooting of permanent grassland in relation to build-up of soil organic matter for climate mitigation. p. 777-779. In: EGF 2016: 26th EGF General Meeting on "The Multiple Roles of Grassland in the European Bioeconomy". Trondheim, Norway.
Download full text pdf, 0,57 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Capacity of the soil to decompose organic matter in old and young grasslands
Iepema, G., B. Domhof, N.J.M. van Eekeren. 2015. Capacity of the soil to decompose organic matter in old and young grasslands. p. 434-436. In: EGF 2015. Wageningen, The Netherlands. 15-17 June 2015.
Download full text pdf, 0,68 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Does early spring grazing stimulate spring grass production?
Eekeren, N.J.M. van, P.I. Rietberg, G. Iepema, J. de Wit. 2014. Does early spring grazing stimulate spring grass production? p. 665-667. In: 25th EGF, Grassland science in Europe. Aberystwyth, Wales. 2014.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., J. de Wit. 2006. How far can cycles be closed in organic dairy farming? In: Joint Organic Congress. Odense, Denmark. 30-31 May 2006.
Download full text pdf, 27 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., J. Wagenaar, M.W.P. Bestman. 2006. Parasitic worms in organic laying hens. p. 518-519. In: European joint organic congress: Organic Farming and European rural development. Odense/DK. 30-31 May 2006.
Meer info

Iepema, G., N.J.M. van Eekeren, M. van Dongen. 2006. Production and persistency of red clover (Trifolium pratense) varieties when grown in mixtures. p. 388-390. In: Grassland Science in Europe.
Download full text pdf, 22 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., J. Wagenaar, M.W.P. Bestman. 2005. Incidence of Ascaridia galli in organic laying hens. In: Should hens be kept outside? Nijmegen. 18-22 april 2005.
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems
Agtmaal, M. van, G. Iepema, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems. Rapport 2018-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Goud van Oud Grasland
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, B. Domhof. 2016. Goud van Oud Grasland: Bodemkwaliteit onder jong en oud grasland op klei. Rapport 2016-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2016-011 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel
Govaerts, W., G. Iepema, N.J.M. van Eekeren. 2008. De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel. Rapport Biogeit 11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 430 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren
Lammes, C., G. Iepema, N.J.M. van Eekeren. 2007. Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 42 p.
Download full text pdf, 0,53 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., F.W. Smeding, G. Iepema. 2007. Composteren van natuurgras bij Schokland in 2006: Experiment in het kader van het project Nut en Natuur. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 38 p.
Meer info

Iepema, G. 2006. Inspirerend boeren!: Tien systemen die werken in de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 128 p.
Meer info

Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst
Iepema, G., A. Beldman, G. Doornewaard. 2006. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst. Rapport Bioveem rapport nr.18. Animal Sciences group, Lelystad. 99 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., L. Buurke, J. Cornelissen. 2006. Lammeren bij de geit: Een inventarisatie van de mogelijkheden. Rapport Biogeit 5. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 38 p.
Download full text pdf, 0,75 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, F.W. Smeding. 2006. Evenwichtige verschraling van natuurgronden: Eindrapportage 2002-2005. 58 p.
Meer info

Govaerts, W., G. Iepema, N.J.M. van Eekeren. 2006. Hoe 100% biologisch voeren?: Rantsoenen op een rij van zes melkgeitenbedrijven met 100% biologisch voer. Rapport Biogeit 3. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Govaerts, W., G. Iepema, N.J.M. van Eekeren. 2006. Kostprijsberekening biologische geitenhouderij. Rapport Biogeit 4. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 16 p.
Download full text pdf, 490 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw
Wit, J. de, U. Prins, F.W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, G. Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: Uitdagingen in de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Bestel prijs: €15; bestelnr:LV58; nieuw venster
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., J. Wagenaar, M.W.P. Bestman. 2005. Parasitaire wormen bij biologische leghennen: Onderzoek naar het voorkomen van maagdarmwormen. 2 p.
Download full text pdf, 400 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., T. Baars. 2005. Afgewenteld grondgebruik op melkveebedrijven: externe hectares: BIOVEEM - Rapport 10. Rapport Bioveem 10. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Download full text pdf, 370 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Baars, T., G. Iepema, N.J.M. van Eekeren, E.W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak. Rapport Bioveem 11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, M. van Liere. 2005. De kracht van klaver: Handleiding voor de teelt en voeding van grasklaver. Rapport LV59. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, E. Heeres, G. Iepema, H. van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver: BIOVEEM rapport 9. Rapport Bioveem nummer 9. 26 p.
Download full text pdf, 480 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, E. Heeres, G. Iepema, H. van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven: BIOVEEM - Rapport 9. Rapport Bioveem Rapport 9. 34 p.
Download full text pdf, 480 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw
Manhoudt, A., A. Jansma, G. Iepema, J. Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Inzaaien van kruiden in grasland
Janssen MSc, P.W.L., N.J. Hoekstra, N.J.M. van Eekeren, A. Jansma, G. Iepema, T. Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland. V-focus. December, p. 19-21.
Download full text pdf, 180 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Kansen voor oud grasland
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, B. Domhof. 2016. Kansen voor oud grasland. V-focus. April:34-35.
Download full text pdf, 170 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Afbraak thee maat voor afbraak organische stof
Iepema, G., B. Domhof, N.J.M. van Eekeren. 2015. Afbraak thee maat voor afbraak organische stof. V-Focus. Augustus, p. 18-19.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Goud van Oud Grasland #2
Bomhof, B., N.J.M. van Eekeren, G. Iepema. 2014. Goud van Oud Grasland #2.
Meer info

Goud van Oud Grasland #1
Bomhof, B., N.J.M. van Eekeren, G. Iepema, L. Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.
Meer info

Goud van Oud Grasland #3
Bomhof, B., N.J.M. van Eekeren, G. Iepema, M.W. van Bruggen. 2014. Goud van Oud Grasland #3.
Meer info

Compostwijzer
Iepema, G., F.W. Smeding, J.G. Bokhorst. 2008. Compostwijzer: Compost maken in vier stappen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 7 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., B.G.H. Timmermans. 2007. Is vergisting een duurzame optie voor de biologische landbouw?: Rendabiliteit hangt sterk af van kosten biomassa en afzet digestaat. Ekoland. 12-2007, p. 21-23.
Meer info

Iepema, G., N.J.M. van Eekeren. 2007. Kostprijs en onderscheidendheid centraal op themadag BIOGEIT: 'Blijf letten op de signalen die de geit zelf geeft!'. Ekoland. Januari 2007, p. 20-21.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., N.J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2007. Scorekaart voor gezondheid bij geiten: Bedrijfs- of instrumentenkaart. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Download full text pdf, 0,84 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, F.W. Smeding. 2007. Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting. De Levende Natuur. 01-2007, p. 27-31.
Download full text pdf, 490 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij
Thomassen, M., I. de Boer, M. Smits, G. Iepema, K.J. van Calker, R. Werkman, J. Jansen, L. 's-Gravendijk. 2007. Krachtvoer heeft grote invloed op milieubelasting melkveehouderij. V-focus. februari 2007, p. 20-22.
Download full text pdf, 0,87 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, F.W. Smeding. 2006. Kansen voor veehouderij in natuurgebieden: Uitmijnen van fosfaat met grasklaver en kalibemesting. V-focus. Augustus 2006, p. 18-19.
Download full text pdf, 360 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Beldman, A., G. Doornewaard, G. Iepema. 2006. Ook binnen Bioveem leiden veel wegen naar Rome: Strategisch management van melkveehouders nader bekeken. Ekoland. , p. 24-25.
Meer info

Pinxterhuis, I., J. Proost, G. Iepema. 2006. Bioveem-aanpak werkt: Methode voor ontdekkend leren levert vernieuwingen op. Ekoland. , p. 20-21.
Meer info

Thomassen, M., I. de Boer, M. Smits, G. Iepema. 2006. Milieubelasting melkveebedrijf stopt niet bij de erfgrens. Koeien en kansen nieuwsbrief #24. Communicatie Service Lelystad Wageningen UR, Lelystad.
Meer info

Iepema, G. 2005. De invloed van daglicht op de gezondheid van mens en dier: Verslag van een literatuurstudie naar de effecten van daglicht bij leghennen.
Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., J. Wagenaar. 2005. De kip kan de worm flink partij bieden.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G., N.J.M. van Eekeren. 2005. Mega opbrengsten gras rode klaver. Vlugschrift Veehouderij #134. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 15 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema. 2005. Nieuwsbrief klaverkracht 5: Nummer 5 - oktober 2005. Klaverkracht #5.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, M. van Dongen. 2005. Kracht van rode klaver onderschat. V-focus. 02-2005.
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, E. Heeres, G. Iepema, H. van der Meer. 2005. Bemestingsadvies kali op grasklaver. Vlugschrift Veehouderij #150. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 22 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G. 2004. Fair Trade, een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk product. Vlugschrift Veehouderij #115. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 15 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 3: nummer 3 - juli 2004. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,63 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 4: nummer 4 - december 2004. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,75 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, F.W. Smeding. 2004. Grasklaver voor verschraling van natuurgronden: win-win situatie voor veehouders en natuurorganisaties. Ekoland. , p. 24-25.
Download full text pdf, 80 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, M. van Liere. 2004. Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden: Mogelijkheden van inzaai van kruiden voor mineralenvoorziening. Ekoland. 4-2004, p. 10-11.
Download full text pdf, 90 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 1: nummer 1 - augustus 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht #1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 2: nummer 2 - december 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht #2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 3,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Iepema, G. 2002. Kiemkracht van ridderzuringzaden in mest. Vlugschrift Veehouderij #76. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 15 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (2) | Proceedings etc. (7) | Brochures, boeken & rapporten (18) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (31)

Goaitske Iepema in de media

Interview met Goaitske Iepema in de Leeuwarder Courant, 11 juni 2016: "Niks doen is beter".