Mobile nav

Freelancer:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Freelancer
Jan G. Bokhorst

Ir. Jan G. Bokhorst

Senior Onderzoeker Bodemvruchtbaarheid

T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door Ir. Jan G. Bokhorst
Artikelen in wetenschappelijke journals (4)
Proceedings etc. (12)
Brochures, boeken & rapporten (43)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (42)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Ecosystem services in grassland associated with biotic and abiotic soil parameters
Eekeren, N.J.M. van, H. de Boer, M.C. Hanegraaf, J.G. Bokhorst, D. Nierop, J. Bloem, T. Schouten, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2010. Ecosystem services in grassland associated with biotic and abiotic soil parameters. Soil Biology & Biochemistry. 42(9):1491-1504.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2010.05.016
Meer info

Contaminants and microorganisms in Dutch organic food products
Hoogenboom, L.A.P., J.G. Bokhorst, M. Northolt, L.P.L. van de Vijver, N.J.G. Broex, D.J. Mevius, J.A.C. Meijs, J. van der Roest. 2008. Contaminants and microorganisms in Dutch organic food products: A comparison with conventional products. Food Additives & Contaminants. 25(10):1197-1209.
Meer info

Franz, E., A. Semenov, A. Termorshuizen, J.G. Bokhorst, A. van Bruggen. 2007. Manure-amended soil characteristics affecting the survival of E. coli O157:H7 in 36 Dutch soils. Environmental Microbiology. , p. 313-327.
Meer info

Nitrogen mineralisation in organic farming systems: a test of the NDICEA model
Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst. 2002. Nitrogen mineralisation in organic farming systems: a test of the NDICEA model. Agronomie. 22(7-8):855-862.
DOI: 10.1051/agro:2002046
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Proceedings etc.


Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, L. Brussaard, C.J. Koopmans. 2011. Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation. p. 44-47. In: Organic is Life - Knowledge for Tomorrow. Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). Namyangju, Korea. 28 September - 1 October 2011.
Download full text pdf, 110 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, L. Brussaard. 2010. Roots and earthworms under grass, clover and a grass-clover mixture. p. 27-30. In: 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World. Brisbane, Australia. 1 - 6 August 2010.
Download full text pdf, 140 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, L. Bommele, J.G. Bokhorst, T. Schouten, D. Reheul, L. Brussaard. 2010. Anecic earthworms and associated ecosystem services in a ley-arable crop rotation. p. 8-11. In: 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World. Brisbane, Australia. 1- 6 August 2010.
Download full text pdf, 140 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Soil fertility and biodiversity effects from organic amendments in organic farming
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans. 2008. Soil fertility and biodiversity effects from organic amendments in organic farming. p. 94-97. In: Second scientific conference of the International Society of Organic Agricultural Research (ISOFAR). Modena, Italy. 18-20 June 2008.
Download full text pdf, 33 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Koopmans, C.J., M. Zanen, J.G. Bokhorst. 2008. Organic fertilisers of the MAC trial and their impact on soil quality, environment and climate change. p. 67-69. In: The 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems - ECOMIT. Piestany, Slovakia. November 5-7, 2008.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Vijver, L.P.L. van de, L.A.P. Hoogenboom, N.J.G. Broex, J. van der Roest, J.G. Bokhorst, M. Northolt, D.J. Mevius, J.A.C. Meijs. 2006. Contaminants and micro-organisms in organic and conventional food products. In: Joint Organic Congress. Odense, Denmark. 30-31 May 2006.
Download full text pdf, 18 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Heeres, E., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans. 2001. Compost and manure: a source of value. p. 101-102. In: 11th Nitrogen workshop. Reims, France. 9-12 september 2001.
Meer info

Koopmans, C.J., E. Heeres, J.G. Bokhorst. 2001. Nitrogen mineralization in organic farming systems: validation of the NDICEA model. p. 403-404. In: 11th Nitrogen workshop. Reims, France. 9-12 september 2001.
Meer info

Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst. 2000. Optimising organic farming systems: nitrogen dynamics and long-term soil fertility in arable and vegetable production systems in the Netherlands. p. 66-72. In: 13th IFOAM Scientific Conference. Basel, Switserland.
Meer info

Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst. 2000. Organic farming systems: effects on C-N pools and processes. p. 258. In: Annual meeting abstracts SSSA. Minneapolis, Minnesota. Nov 5-9, 2000.
Meer info

Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst. 2000. Tools and strategies to improve highly intensive organic vegetable production in de Netherlands. p. 82. In: Annual meeting abstracts SSSA. Minneapolis, Minnesota. Nov 5-9, 2000.
Meer info

Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst, C. Bloemhard, W. Voogt. 2000. Organic Greenhouses and Sustainability. p. 212. In: 13th IFOAM Scientific Conference. 2000.
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands)
Eekeren, N.J.M. van, B. Philipsen, J.G. Bokhorst, C. ter Berg. 2019. Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands): Praktijkgids voor optimaal bodemmanagement op melkveebedrijven. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 120 p.
Bestel prijs: €35.00; bestelnr:Bodemsignalen Grasland 2019; nieuw venster
Meer info

Soil Signals
Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, N.J.M. van Eekeren. 2015. Soil Signals: A practical guide to a fertile soil. Roodbond, Zutphen. 96 p.
Meer info

Regenwormen  op het melkveebedrijf
Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, J.G.C. Deru, J. de Wit. 2014. Regenwormen op het melkveebedrijf: Handreiking voor herkennen, benutten en managen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.
Download full text pdf, 4,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw
Bokhorst, J.G., G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw. Rapport 2012-017 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Handboek Bodemsignalen
Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, N.J.M. van Eekeren. 2012. Handboek Bodemsignalen: Praktijkgids voor een vruchtbare bodem. Roodbond, Zutphen. 96 p.
Meer info

Telen bij lage  fosfaatniveaus in de  biologische landbouw;  achtergronden en  literatuurstudie
Timmermans, B.G.H., W. Sukkel, J.G. Bokhorst. 2012. Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie. Rapport 2012-029 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 0,52 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei
Faber, J.H., H. Wösten, G. Bakker, J.G. Bokhorst, E. Hummelink, I. Laros, N. van den Brink, J.G.C. Deru, B. Luske, N.J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei. Rapport Alterra-rapport 2373. Alterra Wageningen UR, Wageningen. 112 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bemesting in de  biologische akker- en  tuinbouw bij bodems met een hoge  fosfaattoestand
Bokhorst, J.G. 2011. Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand. Rapport 2011-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 51 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp
Burgt, G.J.H.M. van der, C. ter Berg, J. van Strien, J.G. Bokhorst. 2011. Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp. Rapport 2011-008-LpB. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 31 p.
Download full text pdf, 240 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Duurzaamheid organische stof. Eindrapportage 2010
Burgt, G.J.H.M. van der, P.H.M. Dekker, W.C.A. van Geel, J.G. Bokhorst, W. van den Berg. 2011. Duurzaamheid organische stof. Eindrapportage 2010. Rapport PPO 448. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving / DLO, Wageningen. 72 p.
Download full text pdf, 4,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., J.J.M. Staps. 2010. Vervolgonderzoek verhoogde nikkelgehalten in grondwater in de provincie Flevoland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.
Meer info

Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het  Utrechtse zand
Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst. 2010. Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand. Rapport 2010-031LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Duurzaamheid organische stof: Methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat.
Dekker, P.H.M., W.C.A. van Geel, W. van den Berg, G.J.H.M. van der Burgt, J.G. Bokhorst. 2010. Duurzaamheid organische stof: Methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat. Rapport PPO nr 3250142109. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, business unit AGV, Lelystad. 62 p.
Download full text pdf, 9,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst. 2009. Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond: Een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij. Rapport LV77. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 61 p.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Mest, compost en bodemvruchtbaarheid
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen, C.J. Koopmans. 2008. Mest, compost en bodemvruchtbaarheid: 8 jaar proefveld Mest als Kans. Rapport LD10. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LD10; nieuw venster
Download full text pdf, 4,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

The MAC trial
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen, C.J. Koopmans. 2008. The MAC trial: Results from a long-term organic inputs trial. Rapport LD10E. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LD10E; nieuw venster
Download full text pdf, 4,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodem en bemesting in de bollenteelt
Bokhorst, J.G., Y. van Leeuwen, C. ter Berg. 2008. Bodem en bemesting in de bollenteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.
Bestel prijs: €12.50; bestelnr:LB22; nieuw venster
Download full text pdf, 4,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Van schraal naar rijk zand
Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, H. de Boer, M.H. Hanegraaf. 2008. Van schraal naar rijk zand: Beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Investeren tot in de bodem
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, C.J. Koopmans. 2008. Investeren tot in de bodem: Evaluatie van het proefveld Mest Als Kans. Rapport LD11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:LD11; nieuw venster
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Strategieën voor duurzaam bodemmanagement
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, C.J. Koopmans. 2008. Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw. Rapport LD12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LD12; nieuw venster
Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Timmermans, B.G.H., Y.A. Holthuijzen, J.G. Bokhorst. 2008. Phosphate fertilizer made out of sewage sludge: Possibilities for testing and application of phosphate fertilizer made out of sewage sludge by SNB. 33 p.
Meer info

Zanen, M., C.J. Koopmans, J.G. Bokhorst, C. ter Berg. 2008. Bijzondere Bemesting: Kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement. Rapport LD13. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 73 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G. 2007. Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa. Rapport LB15. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.
Download full text pdf, 11,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., F.W. Smeding, G. Iepema. 2007. Composteren van natuurgras bij Schokland in 2006: Experiment in het kader van het project Nut en Natuur. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 38 p.
Meer info

Bodem onder het Landschap
Bokhorst, J.G. 2006. Bodem onder het Landschap: Ontdek het fundament van natuur en boerenland. Uitgeverij Roodbont, Zutphen. 136 p.
Meer info

Bokhorst, J.G., E. Heeres, C. ter Berg, N.J.M. van Eekeren. 2006. Bodem in Zicht: Beoordelen en verbeteren van de bodemkwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Bestel prijs: €0; bestelnr:LB13; nieuw venster
Meer info

Hoogenboom, L.A.P., J.G. Bokhorst, M. Northolt, N.J.G. Broex, D.J. Mevius. 2006. Contaminanten en micro-organismen in biologische producten: Vergelijking met gangbare producten. Rapport 002. Rikilt, Wageningen. 102 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Franz, E., M. Klerks, A. Termorshuizen, J.G. Bokhorst, A. van Bruggen. 2006. Pathogenen in de primaire productieketen van bladgroenten. Rapport Infectieziektenbulletin 11. Rivm.
Meer info

Bodem & bemesting Biokas 2005
Cuijpers, W.J.M., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans, W. Voogt, F. Zoon. 2005. Bodem & bemesting Biokas 2005: Gezonde bodem basis voor geslaagde teelt. DLV biologische landbouw, Louis Bolk Instituut en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. 28 p.
Download full text pdf, 7,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans, W. Voogt, F. Zoon. 2005. Bodem & Bemesting: Gezonde bodem basis voor geslaagde teelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Joldersma, R., J.G. Bokhorst, E. Heeres, C.J. Koopmans, C. ter Berg. 2003. Hoe geef ik een cursus bodembeoordeling: Een handleiding voor cursusleiders. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.
Download full text pdf, 0,64 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Onderzoek biologische bedrijfssystemen OBS en Meterik 1996-1999
Bokhorst, J.G., G.J.H.M. van der Burgt. 2002. Onderzoek biologische bedrijfssystemen OBS en Meterik 1996-1999: Onderzoek in het kader van het GBP bedrijfssystemenonderzoek. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 148 p.
Download full text pdf, 33,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., C. ter Berg. 2001. Handboek Mest en Compost. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Bokhorst, J.G., C.J. Koopmans. 2001. Bemesting en bodemgebruik in de biologische landbouw: Stand van zaken en knelpuntenanalyse. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 81 p.
Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G. 2000. Bemesting in de biologische bollenteelt. Rapport LT28. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Meer info

Bokhorst, J.G. 1999. Voorspelling van stikstofmineralisatie met het model Ndicea: Beheer van organische stof in open biologische, ecologische en geïntegreerde teeltsystemen. Rapport AB-DLO Rapport 102. AB-DLO.
Meer info

Steinbuch, L., J.G. Bokhorst. 1999. Composteringsproces, techniek van het composteren, diverse composteringsmethoden. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.
Meer info

Bokhorst, J.G., G. Oomen. 1998. Bemesting in de biologische glastuinbouw. Analyse van de stikstofdynamiek in enkele biologische kassen. Rapport LT19. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 37 p.
Meer info

Bokhorst, J.G. 1996. Biologische kasgroenteteelt. Een probleemverkennende studie. Rapport LT15. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 110 p.
Bestel prijs: €9.3; bestelnr:LT15; nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., J.R. Bloksma, E.T. Lammerts van Bueren. 1992. Biologische teelt van prei. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 36 p.
Meer info

Bokhorst, J.G., J.R. Bloksma, E.T. Lammerts van Bueren. 1992. Biologische teelt van spruitkool. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.
Meer info

Lammerts van Bueren, E.T., J.R. Bloksma, J.G. Bokhorst. 1992. Biologische teelt van kropsla en ijssla. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Meer info

Lammerts van Bueren, E.T., J.G. Bokhorst. 1988. Plastic folie; milieu-aspecten, kwaliteit van kropsla en de werking van biologisch-dynamische spuitpreparaten. Rapport LT01. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat
Bokhorst, J.G., L. Janmaat. 2013. Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat. Ekoland. 33(7/8):22-23.
Download full text pdf, 0,59 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking
Bokhorst, J.G., P. Belder, M. Zanen, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, S. Bernaerts, K. Froma, J. van Vliet, C. ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #14
Rietberg, P.I., H. Kloen, J.G. Bokhorst, G. Kuneman, E. van Essen, P. Belder, F. Morel, P. Rombouts, H. Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #14. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Meer info

Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, J.G. Bokhorst. 2012. Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen. V-focus. April 2012, p. 32-33.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #15
Leendertse, P., W.J.M. Cuijpers, L. Janmaat, N.J.M. van Eekeren, A. Lommen, A. Guldemond, J.G. Bokhorst, H. Kloen, B. Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #12
Bokhorst, J.G., E. Hees, M.M. Bos, B.G.H. Timmermans, P. Belder. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #12. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #10
Bokhorst, J.G., J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, J. Visscher, H. Schilder, W. Dijkman, E. de Lijster, J. de Wit. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #10. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 5,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #9
Bokhorst, J.G., K. Blok, E. van Essen, E. Elferink, G. Kuneman, P. Kuikman, G.J.H.M. van der Burgt, L. Vlaar, E. Hees, J.J.M. Staps. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #9. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 5,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #11
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, H. Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #11. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat
Janmaat, L., J.G. Bokhorst, C. Rougoor, W. Chardon, P. van Erp, A. Reijneveld, R. Postma, B.G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #7
Staps, J.J.M., M. Zanen, A. Visser, H. Kloen, J.G. Bokhorst, L. Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., Y. van Leeuwen. 2009. Meer aandacht voor bodemkwaliteit bij bollenteelt op zandgrond. BloembollenVisie. feb. 2009, p. 20-21.
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #5
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, J.J.M. Staps, L. Janmaat, Bodemadvies DLV Plant. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #5. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #3
Janmaat, L., M.M. Bos, J.G. Bokhorst, G.J.H.M. van der Burgt, A. Visser, J. Thoelen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #3. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compostwijzer
Iepema, G., F.W. Smeding, J.G. Bokhorst. 2008. Compostwijzer: Compost maken in vier stappen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 7 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G. 2007. Visuele beoordeling van de bodem. Bodem. , p. 249-252.
Meer info

Bokhorst, J.G., L. Janmaat. 2006. Kwaliteit biologische peen loopt achteruit: Nog onvoldoende inzicht in stikstofdynamiek bodem. Ekoland. , p. 24-25.
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2006. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 5: Nummer 5, maart 2006. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2006. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 6: Nummer 6, september 2006. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 120 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Hanegraaf, M.H., M. de Haas, J.G. Bokhorst, N.J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2006. Kwart percelen loopt risico op dalend organisch stofgehalte. V-focus. Augustus 2006, p. 24-26.
Meer info

Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, H. de Boer, M.C. Hanegraaf. 2005. Kwaliteit grond is meer dan een goede bemestingstoestand. V-focus.
Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2005. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 4: Nummer 4, juni 2005. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #4.
Download full text pdf, 180 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 3: Nummer 3, november 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #3.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G. 2001. De beoordeling van mest en compost. Ekoland. 2001-2, p. 24-25.
Meer info

Bokhorst, J.G., C. ter Berg. 2001. Bemesten moet anders. Ekoland. 21(11):20-21.
Download full text pdf, 70 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., J. van Erp. 2001. Kan de organische mestkeuze op biologische landbouwbedrijven beter worden afgestemd op de behoefte? In (ed.) Meststoffen.
Meer info

Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst, A. van den Bos. 2001. Bemesting in de glastuinbouw. Afstemming op gewasbehoefte eerste vereiste. Ekoland. 21(7/8):24-25.
Download full text pdf, 90 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., C.J. Koopmans. 2000. Stikstoflevering uit de bodem: Meer aandacht voor verontachtzaamde stikstofbron. 2000-4, p. 25-27.
Meer info

Bokhorst, J.G., L. Steinbuch. 2000. Ziektewerend vermogen van de bodem. Ekoland. 2000, p. 18-19.
Download full text pdf, 70 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G. 1999. Beoordeling van de eigenschappen van mest en compost bij toepassing in de biologische bollenteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 6 p.
Meer info

Bokhorst, J.G. 1999. Computersimulatie stikstoflevering demonstratieveld ‘Mest als kans’. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 6 p.
Meer info

Bokhorst, J.G. 1999. Landbouwkundige beoordeling van vaste mest en compost. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 6 p.
Meer info

Bokhorst, J.G. 1999. Mest als kans. Dynamisch Perspectief. 1999-3, p. 10.
Meer info

Bokhorst, J.G. 1999. Mest als kans wil invloed en waarde meststoffen aantonen. Ekoland. 1999 7/8, p. 18-19.
Meer info

Bloksma, J.R., J.G. Bokhorst. 1999. Profielkuil geeft inzicht in bodemstructuur. Ekoland. 1999-2, p. 16-17.
Meer info

Steinbuch, L., J.G. Bokhorst. 1999. Overleven van ziektekiemen tijdens het composteren. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 9 p.
Meer info

Steinbuch, L., J.G. Bokhorst. 1999. Ziektewerendheid van compost. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Meer info

Bokhorst, J.G. 1998. Verfijning van de N-bemesting in de biologische landbouw met behulp van het model N-DiCEA. Meststoffen. 1997/1998, p. 40-46.
Meer info

Bokhorst, J.G., W. van Egteren. 1998. Structuur Nederlandse bodem verre van ideaal.: Teler repareert alles behalve de structuur van de grond. Oogst Plus Akker. oktober 1998, p. 4-5.
Meer info

Bokhorst, J.G. 0. Vragen rond compostering: Beoordelingskaart compostering. 2 p.
Meer info

Bokhorst, J.G., L. Steinbuch. 0. De beoordeling van mest en compost: Overzicht van analyseresultaten van 7 mest- en compostmonsters bij 11 laboratoria.
Meer info

Steinbuch, L., J.G. Bokhorst. 0. Compostering van stalmest op de Hondspol: case study. 3 p.
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (4) | Proceedings etc. (12) | Brochures, boeken & rapporten (43) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (42)