Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...
 Maaike van Agtmaal

Dr. ir. Maaike van Agtmaal

Onderzoeker Bodemkwaliteit & Agrobiodiversiteit

T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door Dr. ir. Maaike van Agtmaal
Artikelen in wetenschappelijke journals (1)
Brochures, boeken & rapporten (7)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (10)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Microbiota in Dung and Milk Differ Between Organic and Conventional Dairy Farms
Gomes, S., P. van Bodegom, M. van Agtmaal, N.A. Soudzilovskaia, M.W.P. Bestman, E. Duijm, A. Speksnijder, N.J.M. van Eekeren. 2020. Microbiota in Dung and Milk Differ Between Organic and Conventional Dairy Farms. Front. Microbiol. 28 July.
DOI: 10.3389/fmicb.2020.01746
Download full text pdf, 9,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van sorghum: Resultaten van 2 jaar bemestingsproeven. Rapport 2020-014 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 23 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Veenverrijking met klei
Pijlman MSc, J., M. van Agtmaal, J.G.C. Deru, R. van Uffelen. 2020. Veenverrijking met klei: Verkenning logistieke en praktische aspecten. Rapport 2020-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 56 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Klei voor behoud van veen
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, F. Lenssinck. 2019. Klei voor behoud van veen: Verkenning mogelijkheden van koolstofvastlegging en preventie bodemdaling met klei uit de kringloop. Rapport 2019-010 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 29 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sorghum als aanvullend ruwvoergewas
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pannecoucque, N.J.M. van Eekeren. 2019. Sorghum als aanvullend ruwvoergewas: Proeven met bemesting en rassen in Nederland en Vlaanderen. Rapport 2019-009 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 0,73 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems
Agtmaal, M. van, G. Iepema, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems. Rapport 2018-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Quick scan mest en bodemkwaliteit
Koopmans, C.J., M. van Agtmaal, N.J.M. van Eekeren. 2018. Quick scan mest en bodemkwaliteit: Invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies. Rapport 2018-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets
Verloop, K., M. van Agtmaal, W. Bussink, N.J.M. van Eekeren, P. Groenendijk, S. Jansen, G. Noij, M. Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets. Stichting Wageningen Research, Wageningen. 136 p.
Download full text pdf, 20,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Stikstofbenutting van Sorghum
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van Sorghum. V-focus. maart, p. 12-14.
Download full text pdf, 3,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren, J. Pannecoucque. 2020. Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019. V-focus. mei, p. 28-31.
Download full text pdf, 220 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Kleibagger als bodemverbeteraar
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pijlman MSc, R. van Uffelen, F. Lenssinck. 2020. Kleibagger als bodemverbeteraar: Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden. Bodem. april, p. 18-20.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Maisteelt na grasland met de OSP
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, P.R.A. Struyk, H. Pol. 2020. Maisteelt na grasland met de OSP. V-focus. januari, p. 26-29.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld
Eekeren, N.J.M. van, M. van Agtmaal, M.W.P. Bestman, S. Gomes, P. van Bodegom, N.A. Soudzilovskaia, E. Duijm, A. Speksnijder. 2020. Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld. V-focus. september.
Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren, P. Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei. V-focus. april, p. 40-42.
Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2019. Stikstofbenutting van sorghum. V-focus. Februari 2019:12-14.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Test sorghumrassen op vier proeflocaties
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, G. Kasper, J. Pannecoucque. 2019. Test sorghumrassen op vier proeflocaties. V-focus. april, p. 20-22.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei
Wit, J. de, M. van Agtmaal, N.J.M. van Eekeren, P. Floris. 2018. Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei. V-focus. juni, p. 18-20.
Download full text pdf, 140 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, M. van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond. V-focus. December, p. 16-17.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (1) | Brochures, boeken & rapporten (7) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (10)