Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...
Jeroen Pijlman MSc

Jeroen Pijlman MSc

Onderzoeker Duurzame veehouderij

T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door Jeroen Pijlman MSc
Artikelen in wetenschappelijke journals (3)
Proceedings etc. (1)
Brochures, boeken & rapporten (6)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (11)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Soil nitrogen supply of peat grasslands estimated by degree days and soil organic matter content
Pijlman MSc, J., G. Holshof, W. van den Berg, G.H. Ros, J.W. Erisman, N.J.M. van Eekeren. 2020. Soil nitrogen supply of peat grasslands estimated by degree days and soil organic matter content. Nutrient Cycling in Agroecosystems.
DOI: 10.1007/s10705-020-10071-z
Download full text pdf, 370 kB; opent in nieuw venster
Meer info

The effects of harvest date and frequency on the yield, nutritional value and mineral content of the paludiculture crop cattail (Typha latifolia L.) in the first year after planting
Pijlman MSc, J., J. Geurts, R. Vroom, M.W.P. Bestman, C. Fritz, N.J.M. van Eekeren. 2019. The effects of harvest date and frequency on the yield, nutritional value and mineral content of the paludiculture crop cattail (Typha latifolia L.) in the first year after planting. Mires and Peat. 25(4):1-19.
DOI: 10.19189/MaP.2017.OMB.325
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Can the presence of plantain (Plantago lanceolata L.) improve nitrogen cycling of dairy grassland systems on peat soils?
Pijlman MSc, J., S.J. Berger, F. Lexmond, J. Bloem, J.W. van Groeningen, E. Visser, J.W. Erisman, N.J.M. van Eekeren. 2019. Can the presence of plantain (Plantago lanceolata L.) improve nitrogen cycling of dairy grassland systems on peat soils? New Zealand Journal of Agricultural Research.
DOI: 10.1080/00288233.2019.1698620
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Proceedings etc.


Effect of feeding the grass fibrous fraction obtained from biorefinery on N ans P utilisation of dairy cows
Pijlman MSc, J., S. Koopmans, G. de Haan, F. Lenssinck, K.M. van Houwelingen, J.P.M. Sanders, J.G.C. Deru, J.W. Erisman. 2018. Effect of feeding the grass fibrous fraction obtained from biorefinery on N ans P utilisation of dairy cows. p. 431-433. In: 20th Nitrogen Workshop: "Coupling C-N-P-S cycles". Rennes, France. 25-27 June 2018.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Veenverrijking met klei
Pijlman MSc, J., M. van Agtmaal, J.G.C. Deru, R. van Uffelen. 2020. Veenverrijking met klei: Verkenning logistieke en praktische aspecten. Rapport 2020-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 56 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De waarde van vaste mest
Wit, J. de, N.J.M. van Eekeren, W. Honkoop, J. Pijlman MSc. 2020. De waarde van vaste mest: Quick scan mest en natuur in de Krimpenerwaard. Rapport 2020-020 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 20 p.
Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Pijlman MSc, J., M.W.P. Bestman. 2019. De teelt van wilde rijst. Rapport 2019-025 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 19 p.
Meer info

Natte teelten voor het veenweidengebied
Bestman, M.W.P., J. Geurts, Y. Egas, K. van Houwelingen, F. Lenssinck, A. Koornneef, J. Pijlman MSc, R. Vroom, N.J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied: Verkenning van de mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 40 p.
Bestel prijs: Gratis; bestelnr:2019-014LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 3,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Strooiselstalsystemen: ammoniak en andere emissies, dierwelzijn en mestkwaliteit
Pijlman MSc, J., G. Monteny, J. de Wit. 2018. Strooiselstalsystemen: ammoniak en andere emissies, dierwelzijn en mestkwaliteit. Rapport 2018-027 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 57 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Weidegang in de biologische melkgeitenhouderij
Pijlman MSc, J. 2009. Weidegang in de biologische melkgeitenhouderij: Resultaten onderzoek 2008. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 71 p.
Download full text pdf, 2,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Stikstofbenutting verhogen in veenweiden
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, W. Honkoop, K. van Houwelingen, G. van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden. V-focus. januari, p. 30-34.
Download full text pdf, 200 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Kleibagger als bodemverbeteraar
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pijlman MSc, R. van Uffelen, F. Lenssinck. 2020. Kleibagger als bodemverbeteraar: Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden. Bodem. april, p. 18-20.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Invloed maaidatum op voederwaarde en opname
Pijlman MSc, J., J. de Wit, K. van Houwelingen, Y. Egas. 2019. Invloed maaidatum op voederwaarde en opname. V-focus. april, p. 36-39.
Download full text pdf, 320 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas
Pijlman MSc, J., M. Boeschoten, P. Brouwer, W. Joop, K. Bes. 2019. Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas. V-focus. , p. 32-35.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden
Rotterdam, D. van, J. Pijlman MSc, W. Honkoop, G. van den Eertwegh. 2019. Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden: Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw. V-focus. augustus:16-19.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Opbouw organische stof met blijvend grasland
Wit, J. de, S. van de Goor, J. Pijlman MSc, N.J.M. van Eekeren. 2018. Opbouw organische stof met blijvend grasland. V-focus. , p. 32-34.
Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Ervaringen met het ‘Kiemrad’
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren. 2017. Ervaringen met het ‘Kiemrad’: Zoektocht naar gekiemd graan als veevoer. V-focus. Februari, p. 22-23.
Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde
Geurts, J., R. Vroom, C. Fritz, J. Pijlman MSc, M.W.P. Bestman, N.J.M. van Eekeren, K. van Houwelingen, F. Lenssinck. 2017. Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde. V-focus. December, p. 24-26.
Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Voederbieten
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, G. Hilhorst, L. Gerner, T. van Kessel. 2016. Voederbieten: Minder stikstofverliezen na scheuren grasland. V-focus. April:32-33.
Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Meer aandacht voor mineralenvoorziening
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, J. Wagenaar, J. de Wit. 2016. Meer aandacht voor mineralenvoorziening. V-focus. Juni 2016, p. 37-39.
Download full text pdf, 380 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Fytaforce en N-opname gras op veenbodem
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, P. Parren. 2016. Fytaforce en N-opname gras op veenbodem. V-focus. December, p. 32-33.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (3) | Proceedings etc. (1) | Brochures, boeken & rapporten (6) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (11)