Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...


Uitvoering van query

SELECT * FROM medewerkers WHERE medewerkerID = ? AND ToonMedewerker AND (InDienst OR Freelancer)

is niet gelukt !T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door
Artikelen in wetenschappelijke journals (2)
Proceedings etc. (6)
Brochures, boeken & rapporten (18)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (34)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Nutritional potential of fodder trees on clay and sandy soils
Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2017. Nutritional potential of fodder trees on clay and sandy soils. Agroforest Syst.
DOI: 10.1007/s10457-017-0180-8
Meer info

Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema)
Noordijk, J., S. Ulenberg, C.J. Zwakhals, T. Heijerman, B. Luske. 2016. Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema). Entomologische Berichten. 76(1):2-10.
Download full text pdf, 0,69 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Proceedings etc.


Bottlenecks and solutions for introducing agroforestry
Luske, B., K. van Veluw , M. Vonk. 2016. Bottlenecks and solutions for introducing agroforestry: a case study for The Netherlands. In: 3rd European Agroforestry Conference 2016. Montpellier, France. 23-25 mei.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Potential of fodder trees in high-output dairy systems
Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2015. Potential of fodder trees in high-output dairy systems. p. 250-252. In: EGF 2015. Wageningen, The Netherlands. 15-17 June 2015.
Download full text pdf, 0,62 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Renewed interest for silvopastoral systems in Europe
Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2014. Renewed interest for silvopastoral systems in Europe: an inventory of the feeding value of fodder trees. p. 811-814. In: 4th ISOFAR Scientific Conference. Istanbul, Turkey. 13-15 oktober 2014.
Download full text pdf, 310 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Introducing trees in dairy and poultry farms
Bestman, M.W.P., N.J.M. van Eekeren, B. Luske, M. Vonk, E. Anssems, M. Boosten, M. van Bree. 2014. Introducing trees in dairy and poultry farms: Experiences dairy and poultry farmers’ networks in The Netherlands. In: IFOAM Organic World Congress 2014. Istanbul, Turkey. 13-15 oktober 2014.
Download full text pdf, 430 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Farmer's Network for Fodder trees and Multifunctional Land Use
Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, E. Anssems, M. Vonk. 2012. Farmer's Network for Fodder trees and Multifunctional Land Use. In: European agroforestry Conference - Priorities for European Agroforestry. Brussels. October 9-10, 2012.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Koopmans, C.J., M.M. Bos, B. Luske. 2011. Resilience to a changing climate: carbon stocks in two organic farming systems in Africa. p. 273-276. In: Organic is Life - Knowledge for Tomorrow: Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). Namyangju, Korea. 28 September - 1 October 2011.
Download full text pdf, 100 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Voorstudie gewascode agroforestry
Luske, B., E. Prins, A. Reichgelt, J. Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry: Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving. Rapport 2020-022 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 51 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Masterplan Agroforestry
Luske, B., M.W.P. Bestman, K. van Veluw , E. Prins MSc, P. Rombouts. 2020. Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland. Rapport 2020-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 45 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Samenvatting Masterplan Agroforestry
Luske, B., M.W.P. Bestman, K. van Veluw , E. Prins MSc, P. Rombouts. 2020. Samenvatting Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland. Rapport 2020-018 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 23 p.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen
Luske, B., P.W.L. Janssen MSc. 2020. Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen: In de praktijk getest op verschillende graslandtypen. Rapport 2020-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.
Download full text pdf, 2,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem
Luske, B., E. Nuijten. 2019. Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2019-020-LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 14,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Wiersma, P., B. Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, B.G.H. Timmermans, M. Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming. 132 p.
Download full text pdf, 10,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon
Luske, B., B.G.H. Timmermans, M. Zanen, R. Bruinenberg, U. Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Rapport 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 35 p.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biodiverse akkerbouw
Koopmans, C.J., J.W. Erisman, M. Zanen, B. Luske. 2017. Biodiverse akkerbouw: Verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 44 p.
Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Functionele biodiversiteit in de boomgaard
Luske, B. 2016. Functionele biodiversiteit in de boomgaard: Perspectief voor inpassing van kruidenranden op fruitteeltbedrijven. Rapport 2016-028 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 4,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf
Luske, B., L. Janmaat. 2016. Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: Bijdragen van boer tot burger voor een bloeiend platteland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Aanleg en onderhoud van akkerranden
Luske, B., A.J.T.M. Hospers-Brands, L. Janmaat. 2015. Aanleg en onderhoud van akkerranden: Onkruid de baas blijven. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijen op het landbouwbedrijf
Luske, B., L. Janmaat. 2015. Bijen op het landbouwbedrijf: Werken aan een bijvriendelijker platteland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voederbomen in de landbouw
Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk, E. Anssems. 2014. Voederbomen in de landbouw: Meer waarde per hectare door multifunctioneel landgebruik. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:2014-029 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Handleiding goed koolstofbeheer
Rietberg, P.I., B. Luske, A. Visser, P. Kuikman. 2013. Handleiding goed koolstofbeheer. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Beworteling van grasland en droogtetolerantie:  Maatregelen voor een diepere beworteling.
Luske, B., J.G.C. Deru, H. Wösten, J.H. Faber, N.J.M. van Eekeren. 2012. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling. Rapport 2012-028 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 51 p.
Download full text pdf, 5,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei
Faber, J.H., H. Wösten, G. Bakker, J.G. Bokhorst, E. Hummelink, I. Laros, N. van den Brink, J.G.C. Deru, B. Luske, N.J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei. Rapport Alterra-rapport 2373. Alterra Wageningen UR, Wageningen. 112 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Reduced GHG emissions due to compost production and compost use in Egypt
Luske, B. 2010. Reduced GHG emissions due to compost production and compost use in Egypt. Rapport 2010-016LBD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Download full text pdf, 0,94 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Carbon sequestration potential of reclaimed desert soils in Egypt
Luske, B., J. van der Kamp. 2009. Carbon sequestration potential of reclaimed desert soils in Egypt. 35 p.
Download full text pdf, 4,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Teelt en verwerking van oergranen
Luske, B. 2019. Teelt en verwerking van oergranen: resultaten van veld- en bakproeven met eenkoorn, emmer en rivettarwe. Ekoland. oktober, p. 23-25.
Download full text pdf, 0,82 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de aardappelteelt
Luske, B., M. Schultinga. 2019. Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de aardappelteelt: Factsheet. Louis Bolk Instituut en ANOG, Bunnik en Wedde. 8 p.
Download full text pdf, 3,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de graanteelt
Luske, B., M. Schultinga. 2019. Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de graanteelt: Factsheet. Louis Bolk Instituut en ANOG, Bunnik en Wedde. 8 p.
Download full text pdf, 3,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Polyculturen in biologische fruitteelt
Tol, R. van, B. Luske. 2019. Polyculturen in biologische fruitteelt: Kan een mix van soorten en gewassen ziektes en plagen voorkomen? Ekoland. , p. 20-21.
Download full text pdf, 0,72 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry en het melkveebedrijf
Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2018. Agroforestry en het melkveebedrijf: Wat dragen voederbomen bij aan de mineralenkringloop? Ekoland. Februari:25-27.
Download full text pdf, 0,76 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voederwaarde van verschillende voederbomen
Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2018. Voederwaarde van verschillende voederbomen. V-focus. , p. 35-37.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Voedselbeschikbaarheid voor weidevogels
Noordijk, J., B. Luske, R. Michels, E. Wennekens. 2018. Voedselbeschikbaarheid voor weidevogels: Automatische analyse van plakvallen. Tussen Duin en Dijk. juni.
Download full text pdf, 280 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: het project Bij, Boer en Burger.
Luske, B. 2017. Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: het project Bij, Boer en Burger. Bijenhouden. 1:12-13.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry nieuws 4
Luske, B. 2016. Agroforestry nieuws 4. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 200 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry nieuws 5
Luske, B. 2016. Agroforestry nieuws 5. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Met bomen meer bijen
Luske, B., L. Janmaat. 2016. Met bomen meer bijen: Bomen en struiken terug op het landbouwbedrijf. Ekoland. oktober, p. 20-21.
Download full text pdf, 0,81 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Meten van voedsel voor weidevogelkuikens
Deru, J.G.C., J. Noordijk, B. Luske, E. Wennekens. 2016. Meten van voedsel voor weidevogelkuikens. Tussen Duin en Dijk. 1:14-16.
Download full text pdf, 0,92 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry nieuws 1
Luske, B. 2015. Agroforestry nieuws 1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 60 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry nieuws 2
Luske, B. 2015. Agroforestry nieuws 2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 47 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry nieuws 3
Luske, B. 2015. Agroforestry nieuws 3. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12
Luske, B., D. Dirks, L. Janmaat, R. Boevink, M. Boogaard, J. Zevenbergen, I. Barten, D. van der Maat, A. Koelemeijer, C. van den Berg, L. Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voedsel voor weidevogels
Luske, B., J.G.C. Deru. 2015. Voedsel voor weidevogels: Vrijwilligers ANV meten aanbod. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 0,64 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11
Luske, B., J.W. Erisman, L. Janmaat, L. Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 4,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voederbomen in de wei
Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in de wei: Bladeren zijn een gezonde en voedzame aanvulling op het gebruikelijke rantsoen van herkauwers. Ekoland. Februari 2015, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,78 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voederbomen in trek
Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in trek. V-Focus. Februari 2015, p. 38-39.
Download full text pdf, 360 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijen horen er bij
Janmaat, L., B. Luske. 2015. Bijen horen er bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het boerenbedrijf. Ekoland. september 2015, p. 14-15.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De oogst van Bloeiend Bedrijf
Steenbruggen, A., B. Luske, D. Dirks, J.W. Erisman, L. Janmaat. 2015. De oogst van Bloeiend Bedrijf: Akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Bestel prijs: €3.00; bestelnr:2015-002 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën
Zanen, M., B. Luske. 2015. Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2015-035LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10
Luske, B., L. Janmaat, J. de Wit, M. Vlaswinkel, L. Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Geintegreerde beheersing van het graanhaantje
Luske, B., L. Janmaat, M.M. Bos, L. Daniels. 2014. Geintegreerde beheersing van het graanhaantje. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Bestel prijs: €2; bestelnr:2014-036 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 0,68 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur
Bos, M.M., B. Luske, L. Janmaat. 2014. Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 7,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9
Bos, M.M., D. Dirks, B. Luske, J. Nagtzaam, L. Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 480 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #6
Bos, M.M., D. Dirks, B. Luske, J. Mulders, L. Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #6. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8
Bos, M.M., D. Dirks, B. Luske, W. Dieleman, L. Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden
Bos, M.M., B. Luske. 2012. Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden. Ekoland. 32(9):10-11.
Download full text pdf, 480 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5
Bos, M.M., B. Luske, D. Dirks, B. Wiekema. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4
Bos, M.M., B. Luske, M. Zanen, D. Dirks, F. Buining. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Luske, B. 2011. Met de CO2-voetafdruk kan de consument klimaatbewust kiezen. Ekoland. 3-2011, p. 28-29.
Download full text pdf, 0,82 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Luske, B., J. van der Kamp. 2009. Teruggewonnen land - Biologische landbouw in de Egyptische woenstijn. Ekoland. 12-2009, p. 23-25.
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (2) | Proceedings etc. (6) | Brochures, boeken & rapporten (18) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (34)