Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Baars, E.W., A. de Bruin, R. Adriaansen-Tennekes and E.H.G. Bremer. 2002. Resultaten van een literatuuronderzoek en enquête onder artsen naar het gebruik en de werkzaamheid van het geneesmiddel ‘Petasites comp. globuli en ampul’: WALA Heilmittel GmbH, Louis Bolk Instituut. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Resultaten van een literatuuronderzoek en enquête onder artsen naar het gebruik en de werkzaamheid van het geneesmiddel ‘Petasites comp. globuli en ampul’: WALA Heilmittel GmbH, Louis Bolk Instituut